شورولت ؛ فروش خودرو سنتی و جذاب شورولت در نمایشگاه سما 2019 | وب سایت خبری امروزنیوز