استان فارسی ها منتظر ورود سامانه جدید بارشی باشند
استان فارسی ها منتظر ورود سامانه جدید بارشی باشند

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی فارس گفت: از روز سه شنبه سامانه جدیدی بارشی به استان وارد می شود.

محمد علیمردانی در خصوص وضعت هواشناسی بیان کرد:

بارش های خوبی در استان فارس رخ داده و بر اساس اخرین آمارها اردکان با ۵٣ ،درودزن با ۵٢ ، کازرون با ۵٠ و نور آباد با ۴۵ میلی متر بیشترین میزان بارندگی را در استان داشتند.

وی افزود:

در شیراز هم که دارای دو ایستگاه هواشناسی است در ایستگاه گلستان شاهد ٣۴ میلی متر و ایستگاه گلسرخ نیز ١۶ میلی متر باران باریده است.

علیمردانی در خصوص بارش برف در استان نیز خاطرنشان کرد:

در دو شهرستان اردکان و ارسنجان به ترتیب ١۵ و ٢ سانتی متر برف باریده است.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به کاهش دما در استان گفت:

با توجه به اینکه سامانه بارشی جدیدی از روز سه شنبه وارد استان می شود لذا کاهش دما در روز دوشنبه محسوس است .

او در خصوص فعالیت سامانه جاری نیز گفت: سامانه ای که در استان است تا ساعات پایانی روز یکشنبه از استان خارج می شود.