مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اهمیت برجام گفت
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اهمیت برجام گفت

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی ضمن حمایت از برجام بر لزوم حفظ آن تاکید کرد.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این پیام که در توئیتر منتشر شده، در خصوص برجام آورده است:

برجام برای امنیت جهانی و عدم اشاعه تسلیحات هسته ای حیاتی است. ما برای حفظ توافق هسته ای ایران مسئولیت جمعی داریم.

وی در ادامه پیام خود آورده است:

پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام، به عنوان هماهنگ کننده از اجرای کامل توافق و معکوس کردن روند منفی اخیر حمایت می‌کنم.

آخرین جسله کمیسیون مشترک برجام روز جمعه ۱۵ آذر در وین برگزار شد.