اظهارات مداخله جویانه نانسی پلوسی در خصوص ایران
اظهارات مداخله جویانه نانسی پلوسی در خصوص ایران

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات، نانسی پلوسی با نقض منشور ملل متحد در لزوم عدم دخالت در امور کشورهای مستقل از اغتشاشات اخیر در ایران حمایت کرد!

نانسی پلوسی ، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا (نانسی پلوسی از حزب دموکرات و مخالف سرسخت سیاستهای دونالد ترامپ) در این خصوص مدعی شد: همه مردم ایران باید اجازه طرح خواسته‌ های خود را داشته باشند. دولت ایران باید سریعاً اینترنت را وصل کند.

صحبتهای رئیس پارلمان نمایندگان امریکا

این در حالیست که در جریان برخی اغتشاشات اخیر در ایران، مقامات آمریکائی تلاش های زیادی را برای مداخله در امور داخلی تهران به انجام رسانده اند.

مواضع خشمگینانه ضد ایرانی آمریکا در حالی بیان می شود که پیشتر نشست شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد آمریکا درباره اغتشاشات پیشین در ایران بدون دست یابی به نتیجه ای و با انزوای کامل واشنگتن به کار خود خاتمه داد.