آیا شستا ارزندگی برای خرید دارد؟
آیا شستا ارزندگی برای خرید دارد؟

در حالی که بسیاری از سهم‌های بازار سهام در دوره اصلاح قیمتی بیش از 50 درصد اصلاح داشتند اما شستا حدود 15 درصد اصلاح داشته است.

در حالی که بسیاری از سهم‌های بازار سهام در دوره اصلاح قیمتی بیش از ۵۰ درصد اصلاح داشتند اما شستا حدود ۱۵ درصد اصلاح داشته است.

به گزارش وبسایت خبری امروز نیوز،

باقر خادمی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با نماد شستا گفت:

درست است که شـستا اندازه بازار سهام اصلاح نداشته

اما به نظرم به دلیل اینکه عمده سهامداران این نماد را تازه‌واردان به بورس تشکیل می‌دهند

و نسبت به بازار سهام بی‌اعتماد شدند از این نماد حمایت خواهد شد.

این کارشناس افزود:

شستا به نوعی ضامن اعتماد به بازار سهام است

و به همین دلیل بنده حدس می‌زنم اگرچه اصلاح این نماد بسیار کمتر از سایر سهم‌ها بوده اما حمایت می‌شود و از این بیشتر اصلاح نخواهد داشت.