احتمال اختصاص یارانه حمایتی به اقشار آسیب پذیر
احتمال اختصاص یارانه حمایتی به اقشار آسیب پذیر

همزمان با شیوع گسترده بیماری کووید ۱۹ در ایران، سازمان برنامه و بوجه کشور تصمیم گرفت تا در یک بازه زمانی مشخص به اقشار آسیب پذیر جامعه به لحاظ مالی یارانه کرونا پرداخت کند.

مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره دریافت یارانه حمایتی دولت برای اقشار بدون درآمد ثابت که در برابر شیوع ویروس کرونا آسیب اقتصادی دیده اند، توضیحاتی را سوم فرودین ماه در صفحه توئیترش نوشت.

وی در این توئیت نوشت:

حدود سه میلیون نفر (نه خانوار) حمایت‌های دولت را در ۴ ماه از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. همانگونه که قبلاً اعلام شد این کمک‌ها به افرادی پرداخت می‌شود که مطلقاً فاقد هرگونه درآمد مستمری باشند؛ لذا مددجویان امداد و بهزیستی و نیز بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول دریافت این کمک‌ها نیستند.

قمصریان در توئیتی دیگر افزود:

نکته دوم این که کمک‌های واریزی دولت در هریک از مراحل چهارگانه که ماهیانه بر اساس بعد خانواد پرداخت می‌شود، حدود ۳۳۰ میلیارد تومان است نه هزار میلیارد تومان.